Risico-inventarisatie en evaluatie

Risico-inventarisatie en evaluatie laten toetsen?

Als werkgever bent u verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie en een bijbehorend plan van aanpak op te stellen en uit te voeren. ECH stelt dit voor u op, of begeleidt u hierin als interne deskundige. Ook verdiepende risico-inventarisaties en evaluaties, zoals een explosieveiligheidsdocument, een RI&E of een blootstellingsonderzoek gevaarlijke stoffen voeren wij voor u uit. 

Neem contact met ons op