SDE Meetprotocol

SDE Meetprotocol laten opstellen?

Een meetprotocol is een rapport waarin de wijze van bemetering van uw installatie wordt omschreven. Als afvalverbrandingsinstallaties en Bio-WKK installaties met een MEP of SDE(+) beschikking op basis van het rendement, moet u regelmatig een meetrapport bij VertiCer B.V. indienen. ECH is een toegelaten meetbedrijf die uw vooraf opgestelde meetprotocol kan goedkeuren. Daarnaast kan ECH u helpen bij het opstellen van het meetprotocol.

Neem contact met ons op