CO2 prestatieladder

Een certificaat halen voor de CO2-Prestatieladder?

Met de CO2-Prestatieladder gaat u aan de slag met energiebesparing binnen de bedrijfsvoering en reduceert u CO2, in projecten én in de keten. Dat levert direct kostenbesparing op. En, als u een certificaat heeft behaald, kan u fictieve korting krijgen bij aanbestedingen. ECH is als verifiërende instelling bevoegd om een emissie-inventaris te verifiëren.

Neem contact met ons op