Certificering PED kwaliteitssystemen

Is uw kwaliteitssysteem gecertificeerd conform de PED?

Conformiteit met de Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU (PED, Pressure Equipment Directive) wordt aangetoond door het volgen van een conformiteitsbeoordelingsprocedure. De PED biedt hiervoor verschillende mogelijkheden aan. U als fabrikant van drukapparatuur wordt in staat gesteld om een keuze te maken uit verschillende modules voor conformiteitsbeoordeling die het beste past bij uw producten en uw productieproces.

Hierbij valt een grof onderscheid te maken naar product gerelateerde modules en kwaliteitssysteem gerelateerde modules.

ECH is bevoegd tot het uitvoeren van beoordelingen op alle modules (RvA C621 en C675). Hoe wij het proces uitvoeren dat moet leiden tot certificatie van een PED-kwaliteitssysteem wordt uitgelegd in ons Toelichting certificering PED kwaliteitssysteem.

Neem contact met ons op