Over ons

Waar komen we vandaan

Toen Energie Consult Holland BV in 1994 werd opgericht was de markt voor keuringsinstanties nog voorbehouden aan één keuringsinstantie.  De oprichters van Energie Consult Holland (ECH-Groep) waren zich goed bewust van het feit dat dit een overgangssituatie betrof waarbij de keuringsmarkt zou verschuiven van een volledige door de overheid uitgevoerde taak naar wat het nu is; een taak waar de overheid de rol heeft van toezichthouder op de uitvoerende partijen.

Van de oprichting in 1994 tot het moment dat in de Staatscourant de eerste aanwijzingen onder het nieuwe regime werden gepubliceerd zitten nog 5 jaar. ECH-Groep was een van de eerste door de Nederlandse overheid aangewezen en in de EU aangemelde keuringsinstanties. En ECH-Groep heeft de afgelopen 30 jaar onafgebroken invulling gegeven aan die publieke taak.

De bedrijfsnaam is terug te voeren naar de beginjaren waarin het voornaamste deel van de bedrijfsomzet gegenereerd moest worden met geven van technische adviezen op het gebied van energie en milieu.  Maar met het formaliseren van de inspectie- en keuringsactiviteiten van ECH-Groep is nadrukkelijk afscheid genomen van advisering dat raakvlakken heeft met de keuringsactiviteiten.  

In die begin jaren als keuringsinstantie heeft ECH-Groep zich gemanifesteerd in het verschaffen van duidelijkheid hoe om te gaan met de keuringsstatus van ammoniak koelinstallaties. Er bleek veel behoefte aan die duidelijkheid zowel bij gebruikers als installateurs en vergunningverleners. Het is die ervaring die heeft geleid tot de keuringsinstantie die ECH-Groep nu is en ook wil zijn, namelijk een combinatie waarin bevoegdheden worden gecombineerd met vriendelijkheid zonder deze te laten conflicteren.  Dat was in de beginjaren een spanningsveld en dat is het nu nog steeds. Maar het is een uitdaging die wij blijven aangaan omdat het een kernwaarde van ons bedrijf is.

Waar gaan we naar toe

We gaan met een nieuw logo en een nieuwe naam ECH-Groep ons duidelijk positioneren als Certificeringsinstantie met core business in inspectie- en keuringen van drukapparatuur.

Wij hebben de overtuiging dat met wat wij te bieden hebben, de ECH-Groep nog verder zal groeien in omvang en in het dienstenpakket. De interne kracht die ECH heeft is hier primair verantwoordelijk voor. Maar daarnaast zijn de maatschappelijke ontwikkelingen zodanig dat er een verlangen is naar meer onafhankelijk en betrouwbaar toezicht, meer inzicht en meer duidelijkheid. Om daar invulling aan te geven is de ECH-Groep bij uitstek geschikt.

Als gevolg van deze ontwikkeling zijn wij in staat om ook kennis te delen. Dat doen wij al, maar u kunt ons aanspreken voor het geven van cursussen, het verstrekken van informatie en het vergroten van competenties bij personeelsleden. Onze verwachting is dat de ECH-Groep hier nog een aanzienlijke ontwikkeling gaat doormaken. Doe je mee?

Marco Berends

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Marco

Renzo Bergman

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Renzo

Peter van Bokhorst

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Peter

Henk Brouwer

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Henk

Kevin Cocquyt

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Kevin

Maurits Driessen

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Maurits

Peter Fles

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Peter

Evert-Jan Frieman

Relatiebeheer

Mail Evert-Jan

Manon Heeringa

Organisatie & Ondersteuning

vakteam F-gassen

Mail Manon

Patrick Heijtbrink

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Patrick

Wessel Hendertink

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Wessel

Connie Jager

Personeel & Organisatie

Mail Connie

Bas Jansen

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Bas

Peter Jansen

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Peter

Peter Kappert

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Peter

Marinelle Kingma

Auditcoördinator

Mail Marinelle

Lieke Koets

Veiligheid & Milieu

Mail Lieke

Roel Los

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Roel

Arjen Meppelder

Technical Manager PED / Inspectie- en keuringsdeskundige

 

Pieter Nagelhout

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Pieter

Jobèrt Peeters

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Jobèrt

Lisette Philippi

Personeel & Organisatie

Mail Lisette

Ray Pieterse

Financieel medewerker

Mail Ray

Alex van Putten

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Alex

Cor van Rhenen

Verificatiesdeskundige

Mail Cor

Jetze Rodenhuis

Directeur

Mail Jetze

Rob Schaak

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Rob

David Sterenberg

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail David

Gerben Tjeenk Willink

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Gerben

Paul Twisk

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Paul

Alicia van de Velde

Lead Auditor F-gassen

Mail Alicia

Maria van de Velde

Organisatie & Ondersteuning

Mail Maria

Tonny Veldhuis

Lead Auditor F-gassen, Verificateur EU-ETS

Mail Tonny

Peter de Visser

Directeur

Mail Peter

Gèjan Voskamp

Inspectie- en keuringsdeskundige, verbindingstechnicus

Mail Gèjan

David Wehkamp

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail David

Mourik Weijenborg

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Mourik

Alex Westerbroek

Kwaliteitsfunctionaris en Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Alex

Reind Westerveld

Inspectie- en keuringsdeskundige

Mail Reind

Onze mensen staan voor u klaar.

Neem contact met ons op