Emissieverificatie

De wettelijk vereiste verificaties voor emissiehandel (EU ETS) uit laten voeren?

Op 1 januari 2021 is, na hervormingen, de 4e handelsfase (2021-2030) van het EU ETS ingegaan. De herziene EU ETS-richtlijn geldt in elk geval tot 2025. De grootste wijzigingen in de nieuwe handelsfase zijn de extra verificatie voor het activiteitsniveau (Europees beleid).  Daarnaast is in Nederland de zogenaamde CO2-heffing (Nationaal beleid) van start gegaan om onze nationale doelstellingen te behalen. Voor het aankomende EU ETS-2 richtlijn kunt u bij Energie Consult Holland (ECH) ook terecht.

ECH is een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde verificatie-instelling (V103) en daarmee bevoegd om de wettelijk vereiste verificaties voor u uit te voeren.

Neem contact met ons op