Keuring gasinstallatie

Keuring gasinstallatie uit laten voeren?

Er zijn vele soorten brandbare en ontplofbare gassen zoals aardgas, CNG, LNG, biogas, propaan, butaan, LPG en waterstof. Deze gassen worden toegepast in de energievoorziening voor processen, gebouwen en transport.