keuring voor ingebruikname

Keuring voor ingebruikname uit laten voeren?

Een keuring voor ingebruikneming moet plaatsvinden voordat uw drukapparatuur (arbeidsmiddel) voor de eerste keer in gebruik wordt genomen. De keuring is van toepassing op nieuwe en bestaande drukapparatuur die na montage of op een nieuwe locatie wordt geïnstalleerd. 

Vraag direct een keuring aan

Ontdek door wie uw drukapparatuur moet worden gekeurd.