PED keuring

Nieuwe drukapparatuur laten beoordelen?

Nieuwe drukvaten, leidingen of installaties met een toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar moeten voldoen aan de eisen van de Europese richtlijn drukapparatuur PED (2014/68/EU). ECH is door de Nederlandse overheid aangewezen als een EU-Conformiteitsbeoordelingsinstantie (EU-CBI). ECH is daarmee bevoegd om conformiteitsbeoordeling uit te voeren. Bekijk onze accreditaties.