Herkeuring 

Herkeuring uit laten voeren? 

Drukvaten, leidingen of installaties met een toelaatbare druk hoger dan 0,5 bar moeten volgens het Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA) na het verstrijken van de wettelijke termijn herkeurd worden. De herkeuring is van toepassing op drukapparatuur die na ingebruikname zijn gekeurd of gekeurd hadden moeten worden. De keuringstermijn is 2, 4 of 6 jaar. 

Ontdek door wie uw drukapparatuur moet worden herkeurd