Klacht / zienswijze / bezwaar / beroep

Bij Energie Consult Holland BV (ECH) waarderen wij alle reacties die ons helpen onze dienstverlening te verbeteren. Wanneer u een reactie bij ons wilt indienen volgt u het reglement klacht / zienswijze / bezwaar / beroep. Het reglement is opgesteld door ECH om te kunnen borgen dat klachten, zienswijzen, bezwaren en beroepen correct en tijdig behandeld worden.

U kunt hier het reglement downloaden.